Ylva Kullenberg
Döbelnsgatan 53
SE 113 52 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 (0) 8 653 41 88
Mobile: + 46 (0) 70 372 10 57
ylva@ylvakullenberg.se

Sidor där jag är representerad:

www.skulptorforbundet.se

www.artinsweden.com
www.konstnarscentrum.org/kcost/aktuellt/


Jag är också verksam som konstkonsult för Konstnärscentrum, KC-öst konstproduktion Se mer på:
www.konstproduktion.konstnarscentrum.org/